Monday, November 27, 2006

om fula ord

En insändarskribent har låtit sig förfasas över alla fula ord som skrivs av hds krönikörer. Själv har jag inte sett till ett enda. Jag kan nämligen inga fula ord, har aldrig hört några.

För vem bestämde att exempelvis ordet fatta med första vokalen utbytt skulle vara fult? Och när bestämdes detta? Finns det ett riksdagsbeslut? Är det reglerat i brottsbalken med påföljer om någon skulle drista sig att använda ordet trots allt?

Naturligtvis har ingen bestämt att det är så. Däremot kan vi anta att ordet brukats i nedsättande bemärkelse så länge att det till slut inte använts alls i sin ursprungliga mening, ängsmark. Jag har aldrig hört någon säga ”din ängsmark” som skällsord. Hör vi någon tala om en sur ängsmark är det snarare i miljösammanhang.

Jag fascineras av språket och ords föränderliga betydelser. Hur kan till exempel höra utan prickar vara tabu medan ingen höjer på bråkdelen av ett ögonbryn av ordet med prickar? Inte heller hörapparat eller hörsam väcker uppståndelse, men prova att ta bort prickarna och se vad som händer.

Ofta har jag undrat hur folk som har problem att uttrycka vissa ord klarar av att lära sig främmande språk eller jobba på vissa arbetsplatser. Hur funkar det att vara supporter på engelska om man nitiskt vägrar använda så kallade svordomar? Går det att överhuvudtaget jobba som redigerare om man inte kan ta hörunge utan prickar i sin söta mun? Eller är det helt enkelt så att vi kan få oss själva att förändra vår syn på en kombination bokstäver? I så fall kan ju et fult ord bli fint om vi bara vill.

Visst har också jag ibland känt mig kränkt i olika sammanhang av ord som jag uppfattar som hårda men det går lika bra att såra mig på byråkratsvenska som med vedertagna svordomar, kanske till och med bättre. Den som uttrycker sig i annat än standardfraser har troligen tänkt efter lite längre och får därmed mer kraft bakom orden.

Det är min sanna förvissning att vi genom språket och orden organiserar världen och vår syn på densamma. Säger vi ”herr president” tillräckligt många gånger kommer vi att tänka på presidenter som män. Används fatta med ”i” istället för ”a” i början tillräckligt många gånger i nedlåtande bemärkelse för att uttrycka något negativt, så visst, då kommer vi inte längre att tänka på ordet som ängsmark.

Måndag idag. Jag tror jag ska klä mig i mina thailändska shorts av märket kuk.